Obszary terapii

Czym się zajmujemy

Lęk jest normalną częścią  życia, doświadczamy go wszyscy, jest potrzebny, bo ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i pozwala zmobilizować się

Syndrom DDA służy określeniu zbioru charakterystycznych trudności i zaburzeń, w dorosłym życiu, wynikających z faktu dorastania w rodzinie alkoholowej.

Większość z nas doświadcza chwil smutku, zwątpienia, przygnębienia. Nie są to emocje przyjemne, lecz zazwyczaj radzimy sobie z nimi