Obszary terapii

Czym się zajmujemy

Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa,

Jest to prężnie rozwijająca się metoda pomagania osobom z trudnościami, które z różnych powodów, najczęściej lokalizacyjnych nie są w

Lęk jest normalną częścią  życia, doświadczamy go wszyscy, jest potrzebny, bo ostrzega nas przed niebezpieczeństwem i pozwala zmobilizować się

Syndrom DDA służy określeniu zbioru charakterystycznych trudności i zaburzeń, w dorosłym życiu, wynikających z faktu dorastania w rodzinie alkoholowej.

Większość z nas doświadcza chwil smutku, zwątpienia, przygnębienia. Nie są to emocje przyjemne, lecz zazwyczaj radzimy sobie z nimi