Dorosłe dzieci alkoholików

Syndrom DDA służy określeniu zbioru charakterystycznych trudności i zaburzeń, w dorosłym życiu, wynikających z faktu dorastania w rodzinie alkoholowej. Określone, wyuczone schematy osobiste, tendencje i przekonania wpływają na sposób rozumienia przez DDA siebie, świata i bycie w relacji z innymi. Dorosłe dzieci alkoholików często doświadczały w dzieciństwie przemocy, traumatycznych przeżyć, nadużyć, ale także zaburzenia realizacji potrzeb. Względem tego, w dorosłym życiu odtwarzają destrukcyjne schematy- kiedyś adaptacyjne- obecnie utrudniające normalne funkcjonowanie. Ślady dziecięcych, trudnych doświadczeń i sposób radzenia sobie z nimi mogą manifestować się zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi, ale także tendencją do sięgania po używki, zaburzeniami jedzenia.

Podłożem psychoterapii DDA jest odkrycie i zrozumienie destrukcyjnych schematów osobistych, przekonań i tendencji, które utrudniają aktualnie funkcjonowanie. Kluczowym jest sięgnięcie do śladów traumatycznych doświadczeń, „obejrzenie” ich, świadomość, w jaki sposób przyczyniają się do cierpienia Pacjenta. Ważnymi elementami są samoobserwacja, praca nad krzywdą wraz z wyrażeniem związanych z tym emocji i przywróceniem porządku i zmiana formy relacji z rodzicami na „dorosłą”.  Każde DDA ma także swoje indywidualne, charakterystyczne jedynie dla niego trudności, które także zajmują ważne miejsce w psychoterapii.

Do najczęstszych problemów, powtarzających się u ludzi, wychowywanych w rodzinach, w których co najmniej jeden rodzic był alkoholikiem należą:

 • Brak pewności w kwestii tego, co jest normalne, brak zaufania do własnych wyborów
 • Lojalność wobec tych, co krzywdzą i pozostawanie w niekorzystnych relacjach
 • Skłonność do nałogów i/lub przymusowych czynności
 • Obawa przed doświadczaniem emocji i okazywaniem uczuć
 • Cierpienie związane ze smutkiem
 • Trudności z odprężaniem się i spontaniczną zabawą
 • Poczucie odmienności, inności, ale i niski poziom zaufania do innych
 • Obawa przed porzuceniem i stratą
 • Poszukiwanie aprobaty i potwierdzenia własnej wartości na zewnątrz
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Nieadekwatne reagowanie na zmiany życiowe

Umów wizytę